CoCCUS

Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη χρήση υδατικού διαλύματος Κ2CO3 και νέων ενζυμικών καταλυτών για την αξιοποίηση του στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Σεπτέμβριο του 2020 να αυξηθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030, σε τουλάχιστον 55% σε σχέση με το επίπεδο του 1990. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050  που συνεπάγεται μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με επίκεντρο το μηδενικό ισοζύγιο σε εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων και την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας μας εφαρμόζει μία σειρά δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω του περιορισμού των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Ενδεικτικά αναφέρεται η στήριξη που παρέχεται για την ανάπτυξης της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα που σχεδιάζει η Energean καθώς και το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για τεχνολογίες δέσμευσης CO2.

Για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτεί το πρόγραμμα CoCCUS με τίτλο “Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη χρήση υδατικού́ διαλύματος Κ2CO3 και νέων ενζυμικών καταλυτών για την αξιοποίησή του στην παραγωγή́ προϊόντων προστιθεμένης αξίας”, το οποίο συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων) ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και στο οποίο συμμετέχουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), η εταιρεία Solmeyea και οι βιομηχανικοί εταίροι CaO Hellas, Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ (GM) και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο